Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Różności

Różności:


Wakacje 2017: 24.06.2017- 31.08.2017
Dziękuję uczniom,rodzicom i nauczycielom za kolejny rok dobrej pracy.
Przed nami czas odpoczynku - wakacje. Trwać one będą : 10 tygodni (67 dni, 1608 godzin, 96480 minut,
5 788 800 sekund).

Barbara Gradkowska


Dyżur przedszkolny - 26.06.2017 - 14.07.2017
W tym czasie, w naszej szkole, nauczyciele sprawują opiekę nad przedszkolakami.


23.06.2017 - zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych.
Staraliśmy się, na bieżąco, informować o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły: akademiach, przedstawieniach, uroczystościach, wycieczkach, warsztatach, konkursach, pracy różnych grup i zespołów.
Przeżyjmy to jeszcze raz przeglądając stronę internetową szkoły Zakładkę po Zakładce.

 

Polkolonie 2017
Z przykrością informujemy, że w Naszej Szkole nie będą organiozowane pólkolonie (brak chętnych do udziału w zajęciach).

 

Koniec roku szkolnego

Zbliżamy się do końca roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość zakończenia  odbędzie się o godzinie 9 w budynku Szkoły. Zapraszamy!


Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zorganizowanie Dnia Dziecka. Zdjęcia w zakładce Życie Szkoły.

 

Konkurs na Orła Czytelniczego

Rozstrzygnięto konkurs na Orła Czytelniczego. Szczegóły w zakładce konkursy.

 

Warsztaty

Zapraszamy chętnych Rodziców i Nauczycieli na warsztaty: "Nauka czytania-jak uczyć żeby dziecko chiało czytać"

warszaty

 

REKRUTACJA!

Drodzy Rodzice rusza rekrutacja. Wszytskie niezbędne dokumenty znajdziecie poniżej.

Zasady rekrutacji

Uchwała

Zarządzenie Wójta

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

UWAGA RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W poniedziałek 6 marca 2017r. o godz. 15.00  w szkole odbędzie się spotkanie z Panią Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Justyną Wodnicką - Żuk, dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia Wola na rok szkolny 2017/2018.ZARZĄDZENIE NR 8/2017

 

WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 20wa ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia w zakresie rekrutacji do publicznego przedszkola powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Józefinie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia w zakresie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych powierza się dyrektorom szkół podstawowych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wyniki konkursu „ Alfik"
Można się z nimi zapoznać - Zakładka Osiągnięcia/konkursy szkolne

 

Świetlica

Aktualne informacje o działalności świetlicy znajdziecie w zakładce Uczniowie/Świetlica

 

Ważna informacja dla Rodziców

Uruchomiliśmy już dwa telefony komórkowe do bezpśredniego kontaktu Rodziców z Nauczycielami świetlicy i Wychowawcami klas przedszkolnych.

Przedszkolaki - 571 415 905

Świetlica -  571 421 310

 

Biblioteka szkolna

Otrzymaliśmy certyfikat. Dziękujemy za przekazywane książki do biblioteki w ramach akcji szkolnej "podaruj książkę".

certyfikat


"Być jak Ignacy"

Rozpoczęło pracę koło naukowe przyrodnicze. Poznaliśmy historię Ignacego Łukasiewicza. Teraz będziemypoprzez eksperymenty i doświadczenia odkrywać tajemnice wody i powietrza.

 

Zbiórki ZHP
Czuwaj!
W co drugą sobotę miesiąca w naszej szkole odbywają się zbiórki 8 Drużyny Harcerskiej „Leśni Ludzie". Do tej pory przygotowaliśmy pudelka na plastikowe nakrętki, dla Filipa Sucheckiego Dostarczyliśmy je do pobliskich sklepów. W październiku uporządkowaliśmy mogiłę na cmentarzu w Skułach poświęconą nieznanym ofiarom wojny.
W najbliższym czasie planujemy gry historyczne, udział
w obchodach Dnia Niepodległości. Zapraszamy do nas wszystkich chętnych uczniów
z klas 3-6!
- opiekun drużyny Anna Cebula

zhp     zhp     zhp

 

Konkursy

W zakładce Osiągnięcia umieściliśmy informacje o przewidzianych konkursach, w których nasi uczniowie będą brali udział.

Ponadto Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II( życie i twórczość) został rozstrzygnięty. Więcej w zakładce Osiągnięcia/ Konkursy.

 

Świetlica

Jeśli macie ochotę zapoznać się z działalnością świetlicy w naszej Szkole zapraszamy po szczegółowe informacje do zakładki Uczniowie/Świetlica

 

Programy edukacyjne o tematyce prozdrowotnej

Przystąpiliśy po raz kolejny do realizacji programów: "Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami" (klasy 0), "Czyste powietrze wokół nas" (klasy 0), "Nie pal przy mnie proszę" (klasy I-III), "Znajdź właściwe rozwiązanie" (klasy IV-VI), "Śniadanie daje moc" (klasy 0-III).


Angielski w pigułce - pomoc dla chętnych

Program komputerowy "Angielski w pigułce" jest dostępny dla wszystkich na stronie www.spoldzielniaprogresia.pl 7125

 

 Ogólnopolski Program Wiarygodna Szkoła
Dołączyliśmy do grona szkół w Polsce, które są w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy oraz bezpieczeństwo swoim uczniom.

certyfikat      certyfikat      certyfikat

 

 

 

 


 


 

 

 

Data utworzenia: 2013-09-08 23:56:32
Data modyfikacji: 2017-07-07 22:19:22