Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Historia miejscowości

Największe sukcesy uczniów, szkoły ( na szczeblu powiatu, województwa, kraju):


 • 1990 rok: dwóch uczniów kl. VIII w olimpiadzie matematycznej doszło do etapu wojewódzkiego (nauczyciel prowadzący - Halina Petryka)
 • 1992 rok: uczennica klasy VIII zakwalifikowała się do ogólnopolskiego etapu finałowego z zakresu wiedzy o ochronie i działaniach pożarowych (nauczyciel prowadzący- Wiesława Pogoda),
 • 2006 rok: uczennica klasy VI, w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Nasza Ziemia-środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. W głębinach dawnych mórz", zajęła pierwsze miejsce na etapie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Organizatorem konkursu było Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (nauczyciel prowadzący - Grażyna Gębarska),
 • 2005 i 2006 rok: trzecie i drugie miejsce w powiatowym konkursie ekologicznym „Czym skorupka za młodu nasiąknie...", w kategorii "Raport ekologiczny" (nauczyciel prowadzący Barbara Gradkowska).Komisja oceniająca prace tak uzasadniła swój werdykt: "Trzy zwycięskie placówki oświatowe reprezentują praktycznie taki sam, wysoki poziom zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska ... . Szkoła Podstawowa w Skułach swoje trzecie miejsce zawdzięcza ciekawym propozycjom dydaktycznym, adresowanym do uczniów, nie występującym w innych placówkach biorących udział w konkursie."
 • 2002, 2003,2006, 2009, 2010 rok - najlepsze, wśród szkół Gminy Żabia Wola, wyniki sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej.
 • Na dwanaście dotychczas przeprowadzonych sprawdzianów, w pięciu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Trzy razy były one wyższe od średniej powiatu grodziskiego. Trzech uczniów, jedynych wśród piszących szóstoklasistów, osiągnęło na sprawdzianie maksymalne noty- 40 punktów.

Największe sukcesy nauczycieli, wychowawców, rady rodziców:


Nagrody dla nauczycieli i wychowawców przyznawane przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania:

 • 2000 rok - Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • 2006 rok - Nagroda Wójta Gminy Żabia Wola dla Nauczyciela Roku 2006,
 • 2008 rok - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia,
 • 2002, 2006 i 2009 rok - Nagrody za osiągnięcie przez uczniów najlepszych wyników sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej w Gminie ( przewyższających średnią naszego powiatu),
 • 2010 rok - Złoty medal za długoletnią służbę.
 • 2012 rok - Rada rodziców zajęła II miejsce w konkursie województwa mazowieckiego "Mam 6 lat", zostając tym samym laureatem konkursu ogólnopolskiego.
 • 2014- Rada rodziców zajęła I miejsce w konkursie województwa mazowieckiego "Mam 6 lat", zostając tym samym laureatem konkursu ogólnopolskiego. Oto Nasz praca Mam 6 lat
Data utworzenia: 2012-09-15 22:14:17
Data modyfikacji: 2016-07-03 13:35:19