Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Dyrekcja

Kadra pedagogiczna:


Kadrę pedagogiczną szkoły w roku 2017/2018 stanowi 28 nauczycieli.


14 osób zatrudnionych jest na pełny etat, 14 osób realizuje zajęcia w niepełnym wymiarze (od 2 do 15 godzin).

Dla 15 osób jest to stała i jedyna placówka oświatowa, w której pracują, pozostali członkowie kadry znajdują zatrudnienie w innych szkołach


Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018:


Dominika Brzezińska - dyrektor szkoły;


Ewa Banasiak - z-ca dyrektora, matematyka, technika;

 

Anna Książek -język polski;


Agnieszka Bednarczyk- Jung - wiedza o społeczeństwie;


Joanna Czermak - język angielski;


Anna Cebula - świetlica,wychowanie do życia w rodzinie;


Monika Drągowska- pedagog szkolny,terapia, biblioteka, etyka;


Jolanta Głąb- edukacja wczesnoszkolna, informatyka;

 

Barbara Gradkowska - przyroda, geografia;


Katarzyna Kutyła- plastyka;


Teresa Szopa- świetlica;


Iwona Trojanowska - logopeda


Magdalena Wasek- edukacja wczesnoszkolna;


Jadwiga Wyrzykowska- edukacja wczesnoszkolna, świetlica;


Paweł Jaworski - muzyka;


Kinga Pleśnierowicz - roczne przygotowanie przedszkolne;


Karolina Zdulska - nauczyciel wspomagający w klasie 3;


Marzanna Mastalerz- nauczyciel wspomagający w kl. 1;


Monika Gzula - historia;


Urszula Kowalczyk - bilogia


Marta Pater - biologia;


Paweł Zieliński - wychowanie fizyczne;


Violetta Modzelewska- język niemiecki;


Justyna Okowiak-Chinalska - fizyka;


Marta Dworzańska - nauczyciel rehabilitant;

 

Lidia Pytlak - religia

 

 - psycholog


Barbara Jędrychowicz -Ciastek - nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:


Wszyscy nauczyciele legitymują się wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi i przedmiotowymi do prowadzenia zajęć.

 

84% kadry posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
pięć osób wyższe zawodowe ( licencjat).


Kadra stale doskonali się.


Status zawodowy:


Grono pedagogiczne składa się z:


15 nauczycieli dyplomowanych (48 % kadry),
7 mianowanych ( 23 %),
7 kontraktowych ( 23 %)
2 stażystów ( 6 %)


Trzech nauczycieli jest w trakcie odbywania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego ( na nauczyciela kontraktowego, mianowanego).


Data utworzenia: 2013-08-31 22:17:50
Data modyfikacji: 2019-09-11 09:52:42