Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Rada rodziców

Rada Rodziców

 

 

Jest organizacją wewnątrzszkolną powołaną do:
- reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
- współpracy z rodzicami uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem,
- współdziałania ze szkołą w stałym polepszeniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i polepszaniu jej wyników.

 

Skład zarządu:


Przewodnicząca: Anna Henkelman
Zastępca przewodniczącej: Agnieszka Koźbiał
Sekretarz: Elżbieta Mackieło
Skarbnik:

Monika Sadowska

Osoba odpowiedzialna za ,,Szkolną skrzynkę wniosków"
Magdalena Wojtkowska


Komisja rewizyjna:


Członkowie:

Agnieszka Strzemieczna


Marcin Jung
Hanna Szleszyńska
Data utworzenia: 2013-08-31 22:20:23
Data modyfikacji: 2018-11-28 13:00:12