Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Idea, motto

 

Ideą pracy naszej szkoły jest motto:

 

„Jeśli widzimy człowieka takim, jakim jest, czynimy go gorszym.Jeśli widzimy go takim, jakim może się stać, pomagamy mu w tym, aby taki się stawał.”

J.W.Goethe

 

 

Szkoła jest atrakcyjna i pobudza uczniów do rozwoju:

  • Uczeń jest najważniejszy,
  • Rodzice są współtwórcami Szkoły,
  • Nauczyciel rozbudza pasję uczniów,
  • Dyrektor liderem postępu Szkoły,
  • Szkoła to nie tylko lekcje.

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 nakreślone przez Ministra Edukacji Narodowej

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym.
7. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 


    Data utworzenia: 2013-09-14 12:26:47
    Data modyfikacji: 2019-11-15 22:13:11