Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Idea, motto

Programy edukacyjne 2018-2019:

 


Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach realizowanego projektu unijnego Szkoła talentów w SP Ojrzanów i SP Skuły w Gminie Żabia

9 grup x 30 zajęć w ciągu całego roku= 270 godzin/rok:

 

1. Spotkanie z królową - matematyką
2. Przyrodnicze laboratorium
3. Zajęcia z języka niemieckiego
4. Zajęcia z języka angielskiego
5. Laboratorium kodowania
6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
7. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
8. zajęcia z socjoterapii.
9. Projekt edukacyjny

 

 

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik dla 40 osób. (Zapewniony transport, posiłek, bilety).

Pokazy naukowe

Warsztaty z robotyki

 


"Owoce w szkole"
99 % uczniów z klas I-V ze szkoły bierze udział w programie „Owoce w szkole". Uczniowie 3 razy w tygodniu otrzymują porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego (w postaci soku albo świeżego owocu lub warzywa). Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej dzieci.


"Szklanka mleka"
97 % uczniów naszej szkoły uczestniczy w programie „Szklanka mleka". Celem tego programu jest dbałość o zdrowie dzieci oraz edukacja z zakresu żywienia. Uczniowie otrzymując pożywne mleko, utrwalają zdrowe nawyki żywieniowe.


"Warzywa i owoce w szkole"

Uczniowie z klas I-V ze szkoły biorą udział w programie „Owoce i warzywa w szkole". Uczniowie 4 razy w tygodniu otrzymują porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego (w postaci soku albo świeżego owocu lub warzywa). Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej dieci.

 

Ogólnopolskie program "Megamisja"

Program ten realizowany jest na zajęciach świetlicowych. Szczegóły w zakładce Uczniowie/Świetlica

 

 

 

 

 

Programy edukacyjne 2017-2018:

 

"Owoce w szkole"
99 % uczniów z klas I-V ze szkoły bierze udział w programie „Owoce w szkole". Uczniowie 3 razy w tygodniu otrzymują porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego (w postaci soku albo świeżego owocu lub warzywa). Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej dzieci.

 

"Szklanka mleka"
97 % uczniów naszej szkoły uczestniczy w programie „Szklanka mleka". Celem tego programu jest dbałość o zdrowie dzieci oraz edukacja z zakresu żywienia. Uczniowie otrzymując pożywne mleko, utrwalają zdrowe nawyki żywieniowe.

 

"Warzywa i owoce w szkole"

Uczniowie z klas I-V ze szkoły biorą udział w programie „Owoce i warzywa w szkole". Uczniowie 4 razy w tygodniu otrzymują porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego (w postaci soku albo świeżego owocu lub warzywa). Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej dieci.

 

 

Ogólnopolskie program "Megamisja"

Program ten realizowany jest na zajęciach świetlicowych. Szczegóły w zakładce Uczniowie/Świetlica

 

 

Programy edukacyjne 2016-2017:

 

Uczniowie naszej szkoły realizują wiele programów edukacyjnych o zakresie zarówno ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym jak i szkolnym.
Oto zestawienie programów, nadesłane dyplomy i podziękowania oraz krótka charakterystyka niektórych z nich.

Zestawienie

 

Ogólnopolskie program "Megamisja"

Program ten realizowany jest na zajęciach świetlicowych. Szczegóły w zakładce Uczniowie/Świetlica

 

Program „Porozmawiajmy o agresji"

S. Szostak, A. Tabaki to program profilaktyczno- wychowawczy na zajęciach świetlicowych.

Główne cele programu to:
1. Integracja zespołu - wytworzenie atmosfery życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa, współpracy.
2. Usprawnienie funkcji poznawczych uczniów poprzez aktywizację dzieci, budowanie pozytywnej motywacji do nauki.
3. Zaangażowanie środowiska rodzinnego i środowiska lokalnego w pracę nad poprawą funkcjonowania rodziny i szkoły oraz zachowania dzieci.
4.Wprowadzenie zabawy jako pozytywnego wzmocnienia poprawnych form zachowania.
5. Wytwarzanie życzliwej i radosnej atmosfery pracy.


Program edukacyjny - Akademia Czystych Rąk Carex

Program powstał z idei przekazania najmłodszym podstawowej wiedzy z zakresu prawidłowej higieny rąk. Nauka i utrwalenie prawidłowych nawyków poprzez zabawę to odpowiedni sposób, aby pomóc dzieciom skutecznie bronić się przed infekcjami.

czyste


Internetowy Teatr TVP dla szkół


Nowatorski projekt Telewizji Polskiej, którego ideą jest tworzenie jak najszerszego dostępu do wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie. Skierowany do uczniów małych miejscowości , oddalonych od placówek teatralnych, z zamiarem urozmaicenia zajęć i zaszczepienia na trwałe w młodych odbiorcach zamiłowania do sztuki ambitnej i wartościowej.


"Owoce w szkole"

99 % uczniów z klas I-III ze szkoły bierze udział w programie „Owoce w szkole". Uczniowie 3 razy w tygodniu otrzymują porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego (w postaci soku albo świeżego owocu lub warzywa). Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej dieci.


"Szklanka mleka"

97 % uczniów naszej szkoły uczestniczy w programie „Szklanka mleka". Celem tego programu jest dbałość o zdrowie dzieci oraz edukacja z zakresu żywienia. Uczniowie otrzymując pożywne mleko, utrwalają zdrowe nawyki żywieniowe.


"Szkoła bez przemocy"

Od 2007 roku cała społeczność uczniowska uczestniczy w programie „Szkoła bez przemocy". Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w szkole. Co roku w czerwcu organizujemy „Dzień bez przemocy".


Ortograffiti

Uczniowie uczestniczą w programie Ortograffiti. Jest to kompleksowy system pomocy dla uczniów dyslektycznych oraz posiadających specyficzne trudności w nauce.


"Klub Bezpiecznego Puchatka"

„Klub bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny, skierowany do uczniów z klasy pierwszej. Celem programu jest edukowanie dzieci na temat bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły oraz poszerzenie wiedzy na temat niebezpiecznych sytuacji i sposobów ich unikania.


"Nie pal przy mnie proszę" oraz "Znajdź właściwe rozwiązanie"

Program „Nie pal przy mnie proszę" przeznaczony jest dla uczniów klas I -III. Jest to program o charakterze profilaktycznym, którego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Program „Znajdź właściwe rozwiązanie" jest to program z serii profilaktyki palenia tytoniu, adresowany do uczniów z klas IV - VI. Celem głównym jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów.


"Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE!"

Program edukacyjny powstał we współpracy ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A i Politechniki Warszawskie, pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Jest on adresowany do uczniów klas piątych. Dzięki realizowanym treściom dzieci poznają Pięć złotych zasad prawidłowego postępowania z ZSEE. Są one następujące:
1.Nie wyrzucaj ZSEE!
2.Oddawaj ZSEE do punktu zbierania w Twojej gminie lub do sklepu!
3.Nie demontuj ZSEE sam!
4.Nie chomikuj!
5.Oszczędzaj surowce i energię!


Czyste powietrze wokół nas

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Skierowany jest do dzieci z klasy O ich rodziców i opiekunów. Ma charakter profilaktyczny. Jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

Data utworzenia: 2017-01-03 22:13:41
Data modyfikacji: 2018-11-28 13:07:34