Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Samorząd

Samorząd uczniowski

 

Tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Do głównych zadań Rady Samorządu Uczniowskiego (RSU) należy występowanie do rady pedagogicznej, rady rodziców, dyrektora szkoły z inicjatywami dotyczącymi życia placówki, przedstawianiem wniosków we wszystkich sprawach szkoły.

 

Władzami samorządu na szczeblu klas są samorządy klasowe a na szczeblu szkoły Rada Samorządu Uczniowskiego.

 

Członkowie RSU wybierani są przez całą społeczność uczniowską, w głosowaniu tajnym, którzy pracują w Radzie od 1 września 2016 r.
W Wyborach wzięło udział 84 osób, co stanowi 86% uprawnionych do głosowania. Oddano 83 ważne karty do głosowania na kandydatów do RSU.

 

Radę Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2019/2020 tworzą:

 

Przewodnicząca :     Adrianna Braniak
Zastępca:                 Aleksandra Gepchard
Skarbnik:                 Kamil Banasiak
Kronikarz:               Oliwia Kaniewska
Sekretarz:               Karolina Brysiak
Członek:                 Agata Mackieło

 

Działalność RSU:

 

1. Zadania:

- Zebranie przedstawicieli RSU,

- Zapoznanie się z regulaminem Szkoły i Kodeksem Ucznia,

- Reprezentowanie szkoły na różnych uroczystościach,

- Reprezentowanie interesów młodzieży w oparciu o Kodeks Ucznia i Regulaminu Szkoły,

- Wybory nowego Przewodniczącego RSU,

- Pożegnanie klas kończących szkołę

 

2. Praca społeczno- użyteczna:

- Prac społęczna na rzecz klasy,

- Udział w akcji "Dzień Ziemi",

- Dbanie o czystość na terenie wokól szkoły, dekorowanie szkoły z okazji świąt, opieka nad grobem "nieznanego żołnierza" na Skulskim cemntarzu,

- Promocja działań pomocniczych na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych i wymagających wsparcia,

- Przygotowanie imprez towarzyszących Dniowi Patrona Szkoły,

- Zbiórka makulatury i baterii.

 

3. Organizacja czasu wolnego:

- Życzenia noworoczne, świąteczne dla pracowników i emerytó,

- Organizacja wyjazdów na basen,

- Organizacja szkolnych imprez kulturalnych,

- Obchody uroczystości szkolnych,

- Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych,

- Obchody Dnia Dziecka.

 

 

 

Data utworzenia: 2013-09-14 12:35:04
Data modyfikacji: 2019-10-30 12:38:02